انتشار خبرنامه بازار کربن و مکانیسم توسعه پاک شرکت انرژیهای تجدید پذیر مهر پس از یک وقفه طولانی مجددا شروع شده است. اولین شماره سری جدید این خبرنامه اوایل مهرماه منتشر گردید.

برای دریافت این خبرنامه به ادرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.mehrenergy.com/news.htm

+ نوشته شده توسط عادل پرتوی در پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 19:43 |
با ارسال گزارش پایش دو پروژه "تغییر سوخت کارخانه نیشکر امیر کبیر" و  "تغییر سوخت کارخانه نیشکر دعبل خزاعی" به دبیرخانه هیئت اجرایی مکانیسم توسعه پاک، شرکت مهر اولین گام برای دریافت گواهی کاهش انتشار پروژه های مکانیسم توسعه پاک خود را برداشت. پس از انتشار این گزارش در وب سایت کنوانسیون، نهاد عملیاتی منتخب پروژه (KFQ) برای بازدید و بررسی مدارک گزارش پایش به محل پروژه مراجعه و بررسی مدارک و بازدید از سایت پروژه در روزهای 19 و 20 مهر ماه صورت گرفت.

پیش بینی میشود اولین گواهی های کاهش انتشار ایران تا پایان سال جاری حاصل شود.


+ نوشته شده توسط عادل پرتوی در پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 19:38 |
در ادامه ثبت موفقیت آمیز پروژه های شرکت انرژیهای تجدید پذیر مهر، ششمین پروژه این شرکت نیز در هفته دوم شهریور ماه به ثبت رسید. با ثبت این پروژه تعداد پروژه های ایران به هفت مورد افزایش یافت و ایران در کنار پاناما و سریلانکا در رده بیست و پنجم از نظر تعداد پروژه ثبت شده در بین 72 کشور دارنده حداقل یک پروژه ثبت شده مکانیسم توسعه پاک قرار گرفت.

پروژه هفتم ایران که "تغییر سوخت در کارخانه نیشکر میرزا کوچک خان" نام دارد مربوط به تغییر سوخت از مازوت به گاز طبیعی در بویلرهای کارخانه نیشکر شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان (یکی از شرکت های تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی) است که منجر به کاهش انتشار سالیانه 27500 تن در اکسید کربن معادل میشود.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت انرژیهای تجدید پذیر مهر مراجعه نمایید (www.mehrenergy.com).

+ نوشته شده توسط عادل پرتوی در پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 19:31 |